Valgkomiteen

Valgkomiteen velges på Årsmøtet og består av 6 medlemmer.

Valgkomiteens medlemmer sitter for ett år om gangen, og konstituerer seg selv.

Valgkomiteen består nå av følgende medlemmer:

Linda Gabrielsen

Mathias Samuelsen (Styrets representant)

Ingvild Solstad-Nøis

Håvard Syvertsen

Chris Tvedt (Rådets representant)

Øystein Vidnes (Opptakskomiteens representant)