Valgkomiteen

Valgkomiteen velges på Årsmøtet og består av 6 medlemmer.

Valgkomiteens medlemmer sitter for ett år om gangen, og konstituerer seg selv.

Valgkomiteen består nå av følgende medlemmer:

Jens M Johansson (Styrets representant)

Karine Nyborg

Pål Gerhard Olsen (Opptakskomiteens representant)

Kjersti Rorgemoen (Rådets representant)

Ingvild Solstad-Nøis

Erlend Wichne