Innkjøpsordning

Avtalen under gjaldt til og med 2014. Fra 2015 er avtalen erstattet av retningslinjer vedtatt av Norsk Kulturråd. Se www.kulturradet.no for mer informasjon. Innkjøpsordning for…

Avtalen under gjaldt til og med 2014. Fra 2015 er avtalen erstattet av retningslinjer vedtatt av Norsk Kulturråd. Se www.kulturradet.no for mer informasjon.

Innkjøpsordning for ny norsk skjønnlitteratur for voksne