Styret

Styret rapporterer til og velges av Årsmøtet, DnFs overordnede organ. Styret består av åtte medlemmer, hvorav en leder og en nestleder. Styremedlemmene velges for perioder på to år med mulighet for gjenvalg. Styret administrerer og representerer foreningen etter formålsparagrafen og har det overordnede økonomiske ansvaret.

Styret 2021

Heidi Marie Kriznik
Heidi Marie Kriznik
(leder)
Foto: Synne Dahl

Amalie Kasin Lerstang
Amalie Kasin Lerstang (nestleder). Foto: Kristine Heliesen
Sandra Lillebø. Foto: Helge skodvin
Sandra Lillebø. Foto: Helge skodvin
Jens M. Johansson
Jens M. Johansson. Foto: Paal Audestad
Ingvild Holvik
Ingvild Holvik.
Foto: Oda Berby.
Mathias R. Samuelsen
Mathias R. Samuelsen.
Foto: Trond Gausdal

Peter F. Strassegger
Peter F. Strassegger. Foto: Studio Hjelm

Styrets arbeidsutvalg (AU) består av:

Heidi Marie Kriznik

Amalie Kasin Lerstang

Jens M. Johansson