Internasjonalt Utvalg

Internasjonalt Utvalg (IU) oppnevnes av styret i Forfatterforeningen og er et rådgivende organ for styret i spørsmål som gjelder foreningens internasjonale saker

IU innstiller kandidater til DnFs Ytringsfrihetspris som deles ut av DnF på Årsmøtet.

Internasjonalt utvalg 2022

Ingvild Holvik
Ingvild Holvik (leder).
Foto: Oda Berby
Kristin Hauge
Kristin Hauge. Foto: Eigil Rasmussen Korsager
Øyvind Berg Foto: Paal Audestad
Øyvind Berg
Foto: Paal Audestad
Øyvind Rangøy Foto: Asko Künnap
Øyvind Rangøy
Foto: Asko Künnap
Rune Hjemås
Rune F. Hjemås. Foto: Heidi Furre
Rune Berglund Steen
Rune Berglund Steen. Foto: Janne Hoem