Aktuelt

Utlysning av Berlin-stipend «Residens i Residensen»

«Residens i Residensen» er et stipendprogram etablert i 2022 av Norges ambassade i Berlin og retter seg mot forskere fra alle fag, kuratorer og kunstnere m.fl. . Det er nå mulig å søke.

Med programmet tilbys også i 2023 flere korte residensopphold i Tysklands hovedstad med sine mange universiteter, tenketanker, konsertsteder, litteraturinstitusjoner, museer og gallerier samt «biotoper» av kolleger og diskurser tilknyttet disse. Oppholdets varighet kan være mellom fem og 15 dager. Det kan nå søkes løpende for opphold som avsluttes senest 1. desember 2023. Kandidater må være norske statsborgere eller bo i Norge.

Stipendets omfang:

«Residens i residensen» innebærer gratis losji i gjestebolig som tilhører ambassadens residens samt støtte til reisekostnader og et stipend for utgifter i Tyskland (se under). Utover dette inviterer ambassaden i anledning oppholdet stipendmottaker og utvalgte relevante kontakter til et nettverksmøte i løpet av oppholdet. Slik markeres oppholdet og Norges bidrag til Tysklands forskningsmiljø og kulturscene, og viktige kontakter etableres. Stipendmottaker oppfordres til å kort presentere sitt arbeid og formål med Tysklandsbesøket under dette arrangementet.

Ambassaden refunderer reisekostnader Norge-Berlin t/r med opptil 5000 NOK og tildeler stipend tilsvarende 900 NOK per dag. Stipendiet er ment å dekke utgifter til mat, lokal transport, inngang til konferanser, museer etc. . Det utbetales ikke stipend for selve reisedagene. Ankomst og avreise skal skjer på en ukedag.

Det er mulig for partner og/eller barn å bo sammen med stipendmottaker under oppholdet i Berlin. Ønske om dette skrives inn i søknaden. Ytterligere støtte utover fri bolig tilstås ikke for medfølgende.

Søknaden skal inneholde:

–          CV

–          Beskrivelse av et pågående eller planlagt prosjekt som et opphold i Berlin vil bidra til. Det skal også tilføyes en liste over møter/besøk søkeren planlegger for oppholdet. Planen bør gi rom  for å sette opp spontane møter med nye kontakter som etableres under arrangement i residensen eller under selve oppholdet. Prosjektbeskrivelse skal ikke være lenger enn 3500 tegn inkludert mellomrom.

–          Skriftlig referanse fra overordnede, samarbeidspartner eller liknende som støtter oppholdet.

–          Budsjettforslag.

Søknaden skal sendes inn digitalt som et pdf-dokument til emb.berlin@mfa.no, med kopi til  clemens.bomsdorf@mfa.no. Spørsmål til programmet kan også rettes til begge adresser.

Søknad tas imot løpende, men skal sendes inn senest seks uker før stipendieoppholdet er tenkt å starte. Det bestemmes løpende over tildelinger. Innen søknaden sendes, anbefales det å kontakte ambassaden om ønsket periode er fortsatt ledig.     

Utlysning av Berlin-stipend «Residens i Residensen» 2023 – Norwegen in Deutschland (norway.no)