Aktuelt

Enighet om felles forhandling

Den norske Forfatterforening, Forfatterforbundet og Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere er enige om en videre felles forhandling om ny normalkontrakt for begge avtaleområdene.

DnF og NBU trer fra 17.01.23 inn i forhandlingene, og de tre organisasjonene forhandler videre som likeverdige parter.

Det har vært et ønske fra både forfatter- og forleggersiden om å få til felles forhandlinger. Nå er dette en realitet, og begge sider av bordet kan konsentrere seg om en best mulig normalkontrakt for de skjønnlitterære forfatterne.

De særskilte vilkårene for barne- og ungdomsbøker vil bli forhandlet separat.